Asiakaskokemus_paakuva

Asiakaskokemus myyntijohdon mittareihin

Kirjoitin tammikuussa blogin “Inhimillisyys myyntijohdon mittareihin”, jossa otin kantaa kontrolliperusteiseen myynnin johtamiseen. Erilaiset toiminnan aktiviteetteja mittaavat KPI’t eivät itsessään tuota lisäarvoa, eivät kehitä myyntiä eivätkä asiakasymmärrystä. Nostin esiin myös strategisen asiakkuuksien johtamisen yrityksen arvonnousun ja kasvun mahdollistajana. Lue lisää täältä. Asiakkuuksien johtaminen lähtee asiakaskokemuksen ymmärryksestä ja sen kehittämisestä. Hyvän asiakaskokemuksen on tunnustettu tuovan viivan alle paremman…Lue lisää

Asiakaskokemus/Johtaminen/Myynti/